งานประกันคุณภาพ หน้าแรก ส่วนตัว

ตั้งค่า |  | รหัสผ่าน  | ออกจากระบบ


งานประกันคุณภาพ

 

              
           นายอุดม รูปดี
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
  

355 หมู่ที่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์.054-887088 ivenr2.ac.th@gmail.com สงวนสิทธิ์ © 2015-2019

ทีมงานผู้พัฒนา